VERGIF

Gif: voor mijn fretten en honden een enorm groot gevaar!
Als er ratten rond lopen met gif dan kunnen mijn fretten deze makkelijker vangen met meestal ook hun dood tot gevolg. Ook kadavers die van gif zijn gestorven worden door mijn fretten gevonden. Mijn fretten eten graag een ratje dus eten zij dan ook het gif op. Gif dient dus langere tijd niet meer te zijn gebruikt voordat wij goed ons werk kunnen doen. Als er wel gif is gebruikt kunnen we soms nog wel van nut zijn maar dit is veel lastiger. In de zomer rotten de ratten lijken redelijk snel weg maar in de winter blijven ze door de temperatuur veel te lang een aantrekkelijk hapje voor mijn fretten. Wees in ieder geval tegen ons eerlijk over het gebruik van gif zodat wij ons er ook goed op kunnen voorbereiden en ik er geen zieke of zelfs dode dieren aan overhoud. Overigens muizengif is het zelfde als rattengif. De ratten die wij vangen dienen bij voorkeur (na een paar dagen diepvries i.v.m. parasieten) als voedsel voor mijn fretjes  het is dus van extra groot belang dat er absoluut geen gif in de buurt gelegen kan hebben. 
Voor mijn hondjes is het gif gebruik minder gevaarlijk doordat zij de ratten niet als eten zien. Op de dag van de jacht met honden dient uiteraard wel alle gif goed opgeruimd te zijn zodat er geen risico kan bestaan dat mijn honden het gif zelf op gaan eten.

Milieu en ecologie
De methode die wij toepassen is volgens mij en vele die van onze diensten gebruik maken de meest effectieve methode met de minste milieu belasting en dierenleed het zorgt tevens dat de natuurlijke vijanden van de ratten in leven blijven. Kruisvergiftiging bij gif gebruik zorgt voor enorm veel sterfte van b.v. uilen roofvogels en kleine marterachtigen en katten en honden. De dieren die dus eigenlijk voor jou nuttig werk verrichten worden door het eten van vergiftigde ratten en muizen genadeloos afgestraft voor hun nuttige werk als zij hun gevangen prooi opeten. Ook de vangst met dodelijke vallen brengt vele ongewenste slachtoffers met zich mee denk aan bv kleine marterachtigen (wezel hermelijn bunzing) kleine zangvogeltjes, kikkers en padden, etc. etc.. Meestal jagen wij actief zodat de dieren die niet tot de doelgroep behoren zullen worden gespaard. Als wij met passief vangende vallen werken zullen we  bijna altijd proberen te kiezen voor levend vangende vallen zodat ongewenste bijvangst weer losgelaten kan worden.