Rattenvanger

Dat kan ook Andors

Alternatieve manier van rattenvangen
Gaat over het vangen jagen en weren van ratten.
De nadruk ligt op alternatieve gif vrije methoden zoals vallen honden fretten etc. etc..

Ratten in huis? Rattenplaag in de buurt? 
Op deze site vindt u informatie hoe ik dat aanpak.

Het vangen van ratten is belangrijk omdat de dieren ziektes met zich meedragen en zich snel vermenigvuldigen.
In theorie kunnen twee ratten in de loop van één jaar een ‘nageslacht’ van honderden ratten op de wereld zetten.
Het vangen van ratten is een werk van lange adem. De dieren waarschuwen elkaar als er o.a. een rat gestorven is.
Er bestaan verschillende soorten ratten: bruine ratten, zwarte ratten en muskusratten. 
Bruine ratten kan je overal vinden.
Die ratten zijn het moeilijkste om te bestrijden.
Het probleem is hoofdzakelijk de bruine rat.
En dat is een rat die we helaas waarschijnlijk nooit uitgeroeid zullen krijgen. Overal waar er mensen zijn, zullen er bruine ratten leven. En die moeten uiteraard uitgeroeid worden, want ze zijn absoluut niet hygiënisch en durven de mensen al eens schrik aanjagen. Maar ratten zijn vooral ook ziekteverwekkers en dus is opsporen en uitroeien geen overbodige luxe.
Bruine ratten bevinden zich overal op plaatsen waar voedsel of voedselafval te vinden is. Daarom doen we een oproep aan iedereen om zo weinig mogelijk voedsel open en bloot te leggen in de tuin. Ook composthopen worden beter afgedekt of in een compostvat gestopt, want ook daar komen de bruine beestjes op af. Een bruine rat in de tuin verschuilt zich graag in houtwallen, struiken, openhaardhout, slootkanten, riolen, kruipruimten en in een vochtige niet al te warme omgeving. 
Een rattennest bevindt zich in de regel dicht bij een voedselbron. De bruine rat begeeft zich vaak over dezelfde routes die reeds gemaakt zijn. Dit noemen we wissels. Buiten zijn hun sporen te vinden via deze wissels en binnen laten ze buiksmeer achter op plaatsen waar ze vaak lopen. Het holenstelsel van de bruine rat is ondergronds met elkaar verbonden en bovengronds via de ontstane wissels. Er zijn verschillende manieren om een bruine rat te vangen. Afhankelijk van de situatie kies je een vangmethode die op dat moment het beste is, of waar je het liefst mee werkt.