Konijnen bestrijden

Ook wilde konijnen kunnen wij met ons team goed bestrijden. De hondjes kunnen de konijnen opsporen en in hun ondergrondse dekking jagen. Als de konijnen onder de grond zitten sporen we alle uitgangen van het stelsel op en deze sluiten we af  speciaal met hiervoor ontwikkelde vangmiddelen. Dan jagen we door middel van fretten de konijnen op en worden ze gevangen. Met de fretten kan en mogen ook konijnen  bestreden worden op plekken waar met het geweer niet gejaagd kan en/of mag worden. Wilde konijnen voeden zich met gras, kruiden, ze lusten diverse soorten groente en fruit maar ook boombast. Ze leven in holen, de graafactiviteiten die noodzakelijk zijn om deze holen te maken zorgen naast vraatschade voor overlast door verzakkingen. Daar konijnen zich zeer snel kunnen voortplanten kan de graaf-en vraatschade snel toenemen. Sportvelden, begraafplaatsen, dijken, wallen, taluds, parken en industrieterreinen zijn plaatsen waar konijnen zich graag vestigen.  Zo zijn er steeds meer sportverenigingen, industrieterreinen en begraafplaatsen die het nieuws halen door een uit de hand gelopen populatie konijnen en op zoek zijn naar een effectieve manier om wilde konijnen te bestrijden.